Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Yên Mỹ II mở rộng

kcn yên mỹ ii mở rộng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký loạt Quyết định số 646/QĐ-TTg Quyết định số 647/QĐ-TTg, Quyết định số 648/QĐ-TTg, Quyết định số 650/QĐ-TTg Quyết định số 647/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú mở rộng, KCN Tiên Thanh, […]