Tải mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà mới nhất 2021

hợp đồng đặt cọc mua nhà đất

Đặt cọc là biện pháp bảo đảm nhưng không bắt buộc thực hiện, nếu các bên mua bán đất có nhu cầu thì có thể sử dụng mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà đất dưới đây, trong đó quy định về mức phạt cọc, cam kết của các bên. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ […]