09-09-2019 Welcome Minh Phúc

Sau 9 tháng 10 ngày từ khi biết tin sắp có thêm thành viên mới. Ngày nào bố mẹ cũng mong chờ con, chờ đến ngày được nhìn thấy con. Và một ngày đẹp trời, Minh Phúc (Bon) cất tiếng khóc đầu tiên chào mừng thế giới mới. Gia đình nhỏ chúng ta lại đón chào thêm thành viên mới. Chị Tuyết Nhi có thêm cậu em để được yêu quý rồi!

Nguyễn Minh Phúc (Bon): 09-09-2019 lúc 16.30 pm

Minh Phúc 2019
Hình ảnh đầu tiên của Bon
Minh Phúc 2019
Tay mẹ có chiếc vòng vô giá
Chúc mừng con về đội của Bố Mẹ
Chúc mừng con về đội của Bố Mẹ
Bài viết liên quan

Viết một bình luận